وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجويان درس هوش مصنوعي خانم مهندس غفاري
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 3 تیر سال 1395)


دانشجویانی که مایل به بهبود نمره نهایی خود هستند چه دانشجویانی که نمره بالای 10 کسب نمودند و چه سایرین می توانند پاسخ تمرینات ضمیمه را در تاریخ پنج شنبه 95/4/10 ارائه دهند. اين تمرین ها 4 نمره دارد. لازم به توضيح است پاسخ تمرینات حضورا دریافت خواهد شد و به تمریناتی که ایمیل شوند نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

از تمرینات ارائه گرفته می شود یعنی چند عدد از سوالات تمرینات از هر دانشجو پرسیده شده و در همان لحظه بدون نگاه به برگه پاسخش باید بتواند آن تمرین را حل نماید و توضیح دهد.

زمان تحويل روز پنجشنبه 10 تيرماه ساعت 9 صبح در محل مرکز کامپيوتر دانشگاه مي باشد.

دادن صرفاً پاسخ تمرینات بدون ارائه، نمره ای ندارد.

دريافت فايل تمرينها


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000