وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
دروس پيشنهادي نيمسال ششم دانشجويان مهندسي کامپيوتر - فناوري اطلاعات
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 29 دی سال 1394)


سال: سوم                                 نيمسال:دوم

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

 

شبکه‌هاي کامپيوتري

3

سيستم‌هاي عامل

-

 

آزمايشگاه شبکه هاي کامپيوتري

1

-

شبکه هاي کامپيوتري

 

مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

3

-

-

 

سيگنال‌ها و سيستم‌ها

3

رياضيات مهندسي

-

 

اقتصاد مهندسي

3

-

-

 

آزمايشگاه ريز پردازنده

1

ريز پردازنده و زبان اسمبلي

-

 

طراحي کامپيوتري سيستم‌هاي ديجيتال

3

معماري کامپيوتر

-

 

دروس عمومي

2

-

-

مجموع

19واحد

 
به دانشجويان محترم اين رشته توصيه مي شود قبل از انتخاب واحد با مدير گروه خود مشورت نمايند.

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000