وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
 
گروه روانشناسی
مدیریت گروه روانشناسی
سرکار خانم دکتر زینب مهدیان 
مدیر گروه روانشناسی
 mahdian@aryan.ac.ir
 
رشته های گروه روانشناسی
مقطع تحصيلي رشته گرايش برنامه پيشنهادي ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی عمومی - -
کارشناسي روانشناسی -
اطلاعیه ها و اخبار گروه روانشناسی
 
تاکنون در سایت هیچ اطلاعیه ای ثبت نشده است


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000