وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
گروه مهندسی مکانيک
 
رشته های گروه مهندسي مکانيک
مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی مهندسی مکانیک - -
کارشناسی مهندسی رباتیک - -
کارشناسی مهندسی ساخت و تولید - -
کارشناسی ناپیوسته مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتی و برودتی
کاردانی نظام جدید تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع -
کاردانی نظام جدید مکانیک خودرو مکانیک خودرو -
 
  اطلاعیه ها و اخبار گروه مهندسی مکانیک  
 
عنوانتاریخ ثبت
اطلاعیه کارآموزی - زمان مراجعه دانشجویان رشته های گروه مکانیک چهار شنبه 7 تیر سال 1396
مهم: انتخاب واحد دانشجویان مهندسی مکانیک شنبه 27 شهریور سال 1395
اطلاعیه درس کارآموزی شنبه 6 شهریور سال 1395
نکاتی مهم برای انتخاب واحد شنبه 6 شهریور سال 1395
چارت تحصیلی رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارت و برودتی یکشنبه 3 آبان سال 1394
چارت درسی رشته های تحصیلی گروه مکانیک پنجشنبه 5 شهریور سال 1394
اطلاعیه شماره 4 : مراجعه دانشجویان برای نمره درس کارآموزی سه شنبه 3 شهریور سال 1394
اطلاعیه شماره 3 : عدم ارائه برخی از دروس در ترم آینده سه شنبه 3 شهریور سال 1394
اطلاعیه شماره 2 : اطلاعیه مربوط به دانشجویان ترم آخر سه شنبه 3 شهریور سال 1394
اطلاعیه شماره 1 : نکاتی مهم برای انتخاب واحد سه شنبه 3 شهریور سال 1394


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000