وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
 
گروه مهندسی برق
مدیریت گروه مهندسی برق
دکتر میثم جعفری نوکندی
دکترای برق
مدیر گروه مهندسی برق
jafari@aryan.ac.ir
مشاهده رزومه
 
 
رشته های گروه مهندسي برق
مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستم های قدرت
کارشناسی ارشد مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات(سیستم)
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک -
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت
کاردانی کاردان فنی برق الکترونیک
کاردانی نظام جدید الکترونیک الکترونیک عمومی -
کاردانی نظام جدید الکتروتکنيک برق صنعتی -
کاردانی نظام جدید الکتروتکنيک تأسیسات الکتریکی -
 
  اطلاعیه ها و اخبار گروه مهندسی برق  
 
عنوانتاریخ ثبت
اطلاعیه درس سمینار کارشناسی ارشد- زمان ارائه چهار شنبه 7 تیر سال 1396
اطلاعیه کارآموزی - زمان مراجعه دانشجویان رشته های گروه برق چهار شنبه 7 تیر سال 1396
اسلایدهای درس قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی پنجشنبه 7 اردیبهشت سال 1396
اطلاعیه درس سمینار کارشناسی ارشد و اسلایدهای مربوط به سمینار شنبه 19 فرودرین سال 1396
تمرین های درس قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی شنبه 19 فرودرین سال 1396
نکاتی مهم برای انتخاب واحد شنبه 6 شهریور سال 1395
اطلاعیه درس کارآموزی شنبه 6 شهریور سال 1395
لیست دروس رشته های کارشناسی ارشد برق (قدرت، الکترونیک، مخابرات) پنجشنبه 1 بهمن سال 1394
چارت درسی رشته های تحصیلی گروه برق پنجشنبه 5 شهریور سال 1394
اطلاعیه شماره 5 : مراجعه دانشجویان برای نمره درس کارآموزی سه شنبه 3 شهریور سال 1394
12


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000