وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
دانشکده مهندسی عمران
ریاست دانشکده مهندسی عمران
مهندس ابوالفضل غلامرضاتبار
دکتری مهندسی عمران-سازه (دانشجو)
ریاست دانشکده مهندسی عمران
gholamrezatabar@aryan.ac.ir
 
گروه های آموزشی دانشکده مهندسی عمران
گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت
گروه راه و حمل و نقل
گروه ژئوتکنیک و آب
گروه مهندسی نقشه برداری
اطلاعيه ها و اخبار دانشکده مهندسی عمران
 
عنوانتاريخ ثبت
قابل توجه دانشجویان گروه عمران و معماری (زمان بندی تحویل پروژه راه، پروژه بتن و کارآموزی) چهار شنبه 13 بهمن سال 1395
قابل توجه دانشجویان گروه عمران(برنامه دروس پروژه راه، فولاد و بتن در ترم 951) چهار شنبه 19 آبان سال 1395
قابل توجه دانشجویان درس اصول مدیریت ساخت یکشنبه 6 تیر سال 1395
زمان تحویل پروژه درس کاربرد نرم افزارهای مهندسی عمران پنجشنبه 27 خرداد سال 1395
تاریخ و زمان تحویل دروس پروژه و کارآموزی ترم تابستان 94-93 دوشنبه 23 شهریور سال 1394
اطلاعیه تحویل پروژه درس بارگذاری سه شنبه 9 تیر سال 1394
اطلاعیه تحویل پروژه نرم افزارهای مهندسی عمران سه شنبه 2 تیر سال 1394
اطلاعیه برگزاری کلاس درس پروژه راهسازی (مهندسی عمران) سه شنبه 2 تیر سال 1394
قابل توجه دانشجویان گروه عمران(زمان تحویل پروژه فولاد آقای دکتر شامخی) چهار شنبه 27 خرداد سال 1394
قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران (تاریخ تحویل پروژه درس کاربرد نرم افزارهای مهندسی) یکشنبه 6 بهمن سال 1392


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000