وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
 
دانشکده مهندسی عمران
ریاست دانشکده مهندسی عمران
دکتر ابوالفضل غلامرضاتبار
دکتری مهندسی عمران-سازه
ریاست دانشکده مهندسی عمران
gholamrezatabar@aryan.ac.ir
 
گروه های آموزشی دانشکده مهندسی عمران
گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت
گروه راه و حمل و نقل
گروه ژئوتکنیک و آب
گروه مهندسی نقشه برداری
اطلاعيه ها و اخبار دانشکده مهندسی عمران
 
عنوانتاريخ ثبت
اطلاعیه برگزاری کلاس درس سمینار چهار شنبه 19 اردیبهشت سال 1397
زمان بندی تحویل پروژه راه، پروژه بتن و فولاد دانشجویان گروه عمران و معماری ترم اول 96 سه شنبه 10 بهمن سال 1396
اطلاعیه برگزاری کلاس درس پروژه گروه مهندسی عمران نیمسال اول 97-96 سه شنبه 14 آذر سال 1396
تاریخ تحویل کارآموزی و پروژه دوره تابستان 96-95 (953) پنجشنبه 16 شهریور سال 1396
قابل توجه دانشجویان گروه عمران و معماری (زمان بندی تحویل پروژه راه، پروژه بتن و کارآموزی) چهار شنبه 13 بهمن سال 1395
قابل توجه دانشجویان گروه عمران(برنامه دروس پروژه راه، فولاد و بتن در ترم 951) چهار شنبه 19 آبان سال 1395
قابل توجه دانشجویان درس اصول مدیریت ساخت یکشنبه 6 تیر سال 1395
زمان تحویل پروژه درس کاربرد نرم افزارهای مهندسی عمران پنجشنبه 27 خرداد سال 1395
تاریخ و زمان تحویل دروس پروژه و کارآموزی ترم تابستان 94-93 دوشنبه 23 شهریور سال 1394
اطلاعیه تحویل پروژه درس بارگذاری سه شنبه 9 تیر سال 1394
12


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000