وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
گروه حسابداری
مدیریت گروه حسابداری
سرکار خانم دکتر زینب مهدیان 
مدیر گروه حسابداری
mahdian@aryan.ac.ir
 
رشته های گروه حسابداري
مقطع تحصيلي رشته گرايش برنامه پيشنهادي ترم ها سرفصل دروس
کارشناسي حسابداري -
کارشناسي ناپيوسته علمي - كاربردي حسابداري -
کارداني نظام جديد کارداني حسابداري بازرگاني حسابداري
 
  اطلاعیه ها و اخبار گروه حسابداری  
 
عنوانتاریخ ثبت
زمان تحویل کارآموزی و پروژه نیمسال تابستان 95-94(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری) شنبه 20 شهریور سال 1395
زمان تحویل کارآموزی-پروژه نیمسال دوم (بهمن) 95-94کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری شنبه 12 تیر سال 1395
زمان تحویل کارآموزی نیمسال اول (مهر) 95-94(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری) شنبه 17 بهمن سال 1394
چارت دروس (برنامه پيشنهادي) رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری یکشنبه 4 بهمن سال 1394
اطلاعیه بسیار مهم حذف/اضافه دروس پس از انتخاب واحد قابل توجه دانشجویان حسابداری یکشنبه 5 مهر سال 1394
زمان تحویل کارآموزی نیمسال تابستان 94-93(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری) سه شنبه 17 شهریور سال 1394
زمان تحویل کارآموزی نیمسال دوم 94-93(کامپیوتر و حسابداری) چهار شنبه 31 تیر سال 1394
زمان تحویل کارآموزی و پروژه نیمسال اول 94-93(کامپیوتر و حسابداری) سه شنبه 14 بهمن سال 1393
تغييرات در برخي دروس ارائه شده گروه حسابداري پس از انتخاب واحد سه شنبه 14 بهمن سال 1393
نکات مهم قابل توجه در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه(ويرايش 1) یکشنبه 5 بهمن سال 1393
12


 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000